Güvenlik Bilgi Formu-SDS Hazırlama

Güvenlik Bilgi Formu Nedir?


Güvenlik bilgi formu; piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve eşyaların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere hazırlanan, toplam 16 kısımdan oluşan form olarak tanımlanmaktadır.

Güvenlik bilgi formu profesyonel çalışanlara, acil müdahale ekiplerine ve profesyonel olmayan tüketicilere ürün hakkında bilgi sağlar .