Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Hizmetlerimiz (KKDİK)

KKDİK Nedir?

KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi,  İzni ve Kısıtlanması ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. KKDİK Yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
KKDİK Yönetmeliği maddelerin piyasaya arzını, imalatını, maddelerin kendi hallerinde ya da bir karışım içerisinde veya bir eşya içerisinde kullanımlarını ve piyasaya arzlarını kapsamaktadır.